مقايسه آگهی ها

تست هوش

هوش چیست ؟

– ببعضی ها  هوش را واکنش مغز و توان روان موجود زنده می دانند.
– بعضی ها  هوش را بیشتر درحل مسایل وامور تلقی می کنند.
– به نظرافرادی دیگر هم هوش ترکیبی از تفکر و تخیل ممکن است باشد .
– ببعضی ها هم  هوش را درک روابط علت و معلولی میان پدیده ها است.

… تست هوش تصویری

۱ . فکر کن و بگو اشتباه در تصویر زیر چیست ؟

تست هوش

– برای جواب روی دکمه قرمز کلیک کن

تست هوش

 

۲- فقط با جابجایی یک چوب کبریت تساوی برقرار کنید .

تست هوش

– برای جواب روی دکمه قرمز کلیک کن

تست هوش

 

۳- شماره پارکینگی که ماشین در آن پارک کرده چند است ؟

املاک عظیمیان

– برای جواب روی دکمه قرمز کلیک کن

تست هوش

 

۴: در تصویر زیر چند ببر وجود دارند ؟

تست هوش

– برای جواب روی دکمه قرمز کلیک کن

تست هوش

 

 

۵: جای خالی چه شکلی قرار میگیرد ؟

تست هوش

– برای جواب روی دکمه قرمز کلیک کن

تست هوش

 

تماس بگیرید

تعداد اتاق خواب: 4مترمربع: 400

آپارتمان

تماس بگیرید

تعداد اتاق خواب: 4مترمربع: 400

آپارتمان

تماس بگیرید
تماس بگیرید

مترمربع: 320

آپارتمان

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تعداد اتاق خواب: 4

آپارتمان

Call Now Button