author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در لواسان ۵۵۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 550

ویلا

1 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش کلنگی در نیاوران ۵۰۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 500

کلنگی

1 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش کلنگی در نیاوران ۶۶۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 660

کلنگی

1 ماه قبل

ویژه
پایه متری ۴۵ میلیون16,425,000,000تومان
فروش آپارتمان در باغ فردوس ۳۶۵ متر ۴ خوابه
پایه متری ۴۵ میلیون16,425,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 365

آپارتمان

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 450

آپارتمان

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 1700

کلنگی

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 3مترمربع: 275

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 500

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 125

مغازه / محل کار/تجاری

تماس آقای صراف

2 ماه قبل

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 125

مغازه / محل کار/تجاری

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش آپارتمان در نیاوران ۴۵۰ متر ۴ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 450

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 710

کلنگی

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش آپارتمان در نیاوران ۲۸۰ متر ۴ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 280

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
پایه متری 30 میلیون7,050,000,000تومان
فروش آپارتمان در جمشیدیه ۲۳۵ متر ۳ خوابه
پایه متری 30 میلیون7,050,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 235

آپارتمان

ویژه
پایه متری 30 میلیون9,000,000,000تومان
فروش آپارتمان در جمشیدیه ۳۰۰ متر ۴ خوابه
پایه متری 30 میلیون9,000,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 300

آپارتمان

ویژه
11,000,000,000تومان
فروش دوبلکس در نیاوران ۴۳۰ متر ۳ خوابه
11,000,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 430

دوبلکس

ویژه
متری 38.5 میلیون6,275,500,000تومان
متری 38.5 میلیون6,275,500,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 163

آپارتمان

ویژه
4,400,000,000تومان
فروش آپارتمان در فرمانیه ۱۵۰ متر ۳ خوابه
4,400,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 150

آپارتمان

ویژه
تماس بگیرید
تماس بگیرید

اتاق: 3مترمربع: 270

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 360

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
متری 22 میلیون1,980,000,000تومان
فروش آپارتمان در آجودانیه ۹۰ متر ۲ خوابه
متری 22 میلیون1,980,000,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 90

آپارتمان

ویژه
1,450,000,000تومان
فروش آپارتمان در سوهانک ۱۵۹ متر ۳ خوابه
1,450,000,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 90

آپارتمان

ویژه
متری 23 میلیون3,358,000,000تومان
فروش آپارتمان در ازگل ۱۴۶ متر ۳ خوابه
متری 23 میلیون3,358,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 146

آپارتمان

ویژه
متری 25.5 میلیون5,355,000,000تومان
فروش آپارتمان در آجودانیه ۲۱۰ متر ۳ خوابه
متری 25.5 میلیون5,355,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 210

آپارتمان

ویژه
ودیعه: 370,000,000توماناجاره: 1,000,000تومان
اجاره آپارتمان در سوهانک ۱۵۰ متر ۳ خوابه
ودیعه: 370,000,000توماناجاره: 1,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 150

آپارتمان

ویژه
متری 23 میلیون3,450,000,000تومان
فروش آپارتمان در ازگل ۱۵۰ متر ۳ خوابه
متری 23 میلیون3,450,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 150

آپارتمان

ویژه
1,600,000,000تومان
فروش آپارتمان در سوهانک ۱۰۱ متر ۲ خوابه
1,600,000,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 101

آپارتمان

ویژه
2,400,000,000تومان
فروش آپارتمان در سوهانک ۱۵۹ متر ۳ خوابه
2,400,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 159

آپارتمان

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش کلنگی در اقدسیه ۸۷۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 870

کلنگی

3 ماه قبل

ویژه
متری 43 میلیون30,100,000,000تومان
فروش کلنگی در نیاوران ۷۰۰ متر
متری 43 میلیون30,100,000,000تومان

مترمربع: 700

کلنگی

3 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش کلنگی در نیاوران ۶۶۳ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 663

کلنگی

3 ماه قبل