author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

agent

آقای امیرتافته

مشاور

ویژه
پایه متری ۴۵ میلیون16,425,000,000تومان
فروش آپارتمان در باغ فردوس ۳۶۵ متر ۴ خوابه
پایه متری ۴۵ میلیون16,425,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 365

آپارتمان

ویژه
پایه متری 30 میلیون7,050,000,000تومان
فروش آپارتمان در جمشیدیه ۲۳۵ متر ۳ خوابه
پایه متری 30 میلیون7,050,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 235

آپارتمان

ویژه
پایه متری 30 میلیون9,000,000,000تومان
فروش آپارتمان در جمشیدیه ۳۰۰ متر ۴ خوابه
پایه متری 30 میلیون9,000,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 300

آپارتمان

ویژه
متری 28 میلیون7,140,000,000تومان
فروش آپارتمان در اقدسیه ۲۵۵ متر ۳ خوابه
متری 28 میلیون7,140,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 255

آپارتمان

ویژه
متری 40 میلیون8,600,000,000تومان
فروش آپارتمان در فرمانیه ۲۱۵ متر ۳ خوابه
متری 40 میلیون8,600,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 215

آپارتمان

ویژه
متری 28 میلیون8,792,000,000تومان
فروش آپارتمان در فرمانیه ۳۱۴ متر ۴ خوابه
متری 28 میلیون8,792,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 314

آپارتمان

ویژه
متری 27 میلیون4,239,000,000تومان
فروش آپارتمان در فرمانیه ۱۵۷ متر ۳ خوابه
متری 27 میلیون4,239,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 157

آپارتمان

ویژه
متری 28 میلیون5,460,000,000تومان
فروش آپارتمان در آجودانیه ۱۹۵ متر ۳ خوابه
متری 28 میلیون5,460,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 195

آپارتمان

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش آپارتمان در آجودانیه ۳۰۴ متر ۴ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 304

آپارتمان

ویژه
متری 33 میلیون5,280,000,000تومان
فروش آپارتمان در کامرانیه ۱۶۰ متر ۳ خوابه
متری 33 میلیون5,280,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 160

آپارتمان