author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

agent

آقای هادی

مشاور

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش آپارتمان در نیاوران ۲۸۰ متر ۴ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 280

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
تماس بگیرید
تماس بگیرید

اتاق: 3مترمربع: 270

آپارتمان

3 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 360

آپارتمان

3 ماه قبل

ویژه
متری 22 میلیون4,180,000,000تومان
فروش آپارتمان در نیاوران ۱۹۰ متر ۳ خوابه
متری 22 میلیون4,180,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 190

5 ماه قبل

ویژه
متری 22 میلیون4,180,000,000تومان
فروش آپارتمان در نیاوران ۱۹۰ متر ۳ خوابه
متری 22 میلیون4,180,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 190

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
متری 30 میلیون7,800,000,000تومان
فروش آپارتمان در نیاوران ۲۶۰ متر ۳ خوابه
متری 30 میلیون7,800,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 260

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش آپارتمان در فرمانیه ۲۶۵ متر ۳ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 3مترمربع: 265

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
متری 18 میلیون3,294,000,000تومان
متری 18 میلیون3,294,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 183

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
متری 43 میلیون10,750,000,000تومان
متری 43 میلیون10,750,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 250

آپارتمان

6 ماه قبل

ویژه
متری 33 میلیون8,910,000,000تومان
متری 33 میلیون8,910,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 270

آپارتمان

6 ماه قبل