author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
متری 39 میلیون7,800,000,000تومان
فروش آپارتمان در اقدسیه ۲۰۰ متر ۳ خوابه
متری 39 میلیون7,800,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 200

آپارتمان

4 ماه قبل

ویژه
متری 39 میلیون6,435,000,000تومان
فروش آپارتمان در اقدسیه ۱۶۵ متر ۳ خوابه
متری 39 میلیون6,435,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 165

آپارتمان

4 ماه قبل

ویژه
80,000,000,000تومان
فروش کلنگی در اقدسیه ۳۰۶۰ متر

مترمربع: 3060

زمین, کلنگی

تماس آقای صراف

4 ماه قبل

80,000,000,000تومان

مترمربع: 3060

زمین, کلنگی

4 ماه قبل

ویژه
متری 38 میلیون10,830,000,000تومان
فروش آپارتمان در اقدسیه ۲۸۵ متر ۳ خوابه
متری 38 میلیون10,830,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 285

آپارتمان

4 ماه قبل

ویژه
متری 22 میلیون3,652,000,000تومان
خرید آپارتمان در اقدسیه ۱۶۶ متر ۳ خوابه
متری 22 میلیون3,652,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 166

آپارتمان

4 ماه قبل

ویژه
متری 45 میلیون13,050,000,000تومان
فروش آپارتمان در اقدسیه ۲۹۰ متر ۴ خوابه
متری 45 میلیون13,050,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 290

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
متری 45 میلیون25,785,000,000تومان
فروش پنت هاوس در اقدسیه ۵۷۳ متر ۴ خوابه
متری 45 میلیون25,785,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 573

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
متری 35 میلیون8,050,000,000تومان
فروش آپارتمان در اقدسیه ۲۳۰ متر ۳ خوابه
متری 35 میلیون8,050,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 230

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
پایه متری 52 میلیون27,300,000,000تومان
فروش آپارتمان در اقدسیه ۵۲۵ متر ۵ خوابه
پایه متری 52 میلیون27,300,000,000تومان

اتاق: 5مترمربع: 525

آپارتمان

5 ماه قبل