author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
ودیعه: 130,000,000توماناجاره: 3,500,000تومان
اجاره آپارتمان در بلوار ارتش ۱۵۵ متر ۳ خوابه
ودیعه: 130,000,000توماناجاره: 3,500,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 155

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 100,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان
اجاره آپارتمان در بلوار ارتش ۱۴۰ متر ۳ خوابه
ودیعه: 100,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 140

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 60,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان
اجاره آپارتمان در بلوار ارتش ۱۰۰ متر ۲ خوابه
ودیعه: 60,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 100

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
1,800,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان در بلوار ارتش
1,800,000,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 130

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 350,000,000توماناجاره: رهن کامل
رهن کامل آپارتمان در بلوار ارتش
ودیعه: 350,000,000توماناجاره: رهن کامل

اتاق: 2مترمربع: 130

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 130,000,000توماناجاره: 4,500,000تومان
ودیعه: 130,000,000توماناجاره: 4,500,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 140

آپارتمان

ویژه
ودیعه: 150,000,000توماناجاره: 300,000تومان
ودیعه: 150,000,000توماناجاره: 300,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 105

آپارتمان

ویژه
ودیعه: 100,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان
ودیعه: 100,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 100

آپارتمان

6 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 110,000,000توماناجاره: 2,500,000تومان
ودیعه: 110,000,000توماناجاره: 2,500,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 100

آپارتمان