author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
1,970,000,000تومان
فروش آپارتمان در دارآباد ۱۲۰ متر ۲ خوابه
1,970,000,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 120

آپارتمان

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش آپارتمان در دارآباد ۱۳۰ متر ۲ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 2مترمربع: 130

آپارتمان

4 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش آپارتمان در دارآباد ۱۳۵ متر ۲ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 2مترمربع: 135

آپارتمان

4 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 260,000,000توماناجاره: رهن کامل
رهن کامل آپارتمان در دارآباد ۱۱۰ متر ۲ خوابه
ودیعه: 260,000,000توماناجاره: رهن کامل

اتاق: 2مترمربع: 110

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 150,000,000توماناجاره: 4,500,000تومان
اجاره آپارتمان در دارآباد ۱۶۰ متر ۳ خوابه
ودیعه: 150,000,000توماناجاره: 4,500,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 160

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 50,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان
اجاره آپارتمان در دارآباد ۷۵ متر ۱ خوابه
ودیعه: 50,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان

Bed: 1مترمربع: 75

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 65,000,000توماناجاره: 4,500,000تومان
اجاره آپارتمان در دارآباد ۱۱۰ متر ۲ خوابه
ودیعه: 65,000,000توماناجاره: 4,500,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 110

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 310,000,000توماناجاره: رهن کامل
رهن کامل آپارتمان در دارآباد ۱۳۰ متر ۲ خوابه
ودیعه: 310,000,000توماناجاره: رهن کامل

اتاق: 2مترمربع: 130

آپارتمان

5 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 340,000,000توماناجاره: رهن کامل
رهن کامل آپارتمان در دارآباد ۱۳۵ متر ۲ خوابه
ودیعه: 340,000,000توماناجاره: رهن کامل

اتاق: 2مترمربع: 135

آپارتمان

5 ماه قبل