author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در لواسان ۵۵۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 550

ویلا

1 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در لواسان ۶۰۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 600

ویلا

3 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش زمین در لواسان ۶۵۰۰ متر

مترمربع: 700

زمین, ویلا

تماس آقای محمدی

4 ماه قبل

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 700

زمین, ویلا

4 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در لواسان ۷۰۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 700

ویلا

4 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 700

ویلا

5 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 1700

ویلا

5 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 1700

ویلا

6 ماه قبل

ویژه
توافقی
توافقی

مترمربع: 1200

کلنگی

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 3000

ویلا

9 ماه قبل