author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
متری 23 میلیون3,358,000,000تومان
فروش آپارتمان در ازگل ۱۴۶ متر ۳ خوابه
متری 23 میلیون3,358,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 146

آپارتمان

ویژه
متری 23 میلیون3,450,000,000تومان
فروش آپارتمان در ازگل ۱۵۰ متر ۳ خوابه
متری 23 میلیون3,450,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 150

آپارتمان

ویژه
ودیعه: 80,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان
اجاره آپارتمان در ازگل ۸۰ متر ۲ خوابه
ودیعه: 80,000,000توماناجاره: 4,000,000تومان

اتاق: 2مترمربع: 80

آپارتمان

ویژه
ودیعه: 320,000,000توماناجاره: رهن کامل
رهن کامل آپارتمان در ازگل ۱۰۰ متر ۲ خوابه
ودیعه: 320,000,000توماناجاره: رهن کامل

اتاق: 2مترمربع: 100

آپارتمان

ویژه
ودیعه: 425,000,000توماناجاره: رهن کامل
رهن کامل آپارتمان در ازگل ۱۳۰ متر ۳ خوابه
ودیعه: 425,000,000توماناجاره: رهن کامل

اتاق: 3مترمربع: 130

آپارتمان

ویژه
ودیعه: 400,000,000توماناجاره: رهن کامل
رهن کامل آپارتمان در ازگل ۱۱۶ متر ۲ خوابه
ودیعه: 400,000,000توماناجاره: رهن کامل

اتاق: 2مترمربع: 116

آپارتمان

ویژه
4,100,000,000تومان
فروش آپارتمان در ازگل ۱۷۰ متر
4,100,000,000تومان

مترمربع: 170

آپارتمان

ویژه
950,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان در ازگل ۱۹۰ متر ۳ خوابه
950,000,000تومان

مترمربع: 54

آپارتمان

ویژه
ودیعه: 550,000,000توماناجاره: رهن کامل
رهن کامل آپارتمان در ازگل ۱۹۰ متر ۳ خوابه
ودیعه: 550,000,000توماناجاره: رهن کامل

اتاق: 3مترمربع: 190

آپارتمان