خانه / اخبار اقتصادی املاک و مستغلات / تاثیرگذاری هزینه ساخت و ساز بر بازار مسکن
تاثیرگذاری هزینه ساخت و ساز بر بازار مسکن | بلاگ املاک عظیمیان|اخبار اقتصادی املاک

تاثیرگذاری هزینه ساخت و ساز بر بازار مسکن

تا به حال به تاثیرگذاری هزینه های ساخت و ساز بر بازار مسکن توجه کرده اید؟؟

امروز می خواهیم در بلاگ املاک عظیمیان با هم به بحث و بررسی این مطلب جذاب بپردازیم

پرداخت هزینه مربوط به بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی بر مبنای درصدی از مجموع عوارض پرداخت‌شده به شهرداری محاسبه می‌شد.

ما نیز تلاش بر این داریم تا شما را با اخبار اقتصادی املاک و مستغلات آشنا کنیم

 

هزینه ساخت و ساز 

طی سال‌های گذشته

پرداخت هزینه مربوط به بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی بر مبنای درصدی از مجموع عوارض پرداخت‌شده به شهرداری محاسبه می‌شد.

این در حالی بود که به گفته سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی

محاسبه تعرفه حق بیمه کارگران ساختمانی بر مبنای تمامی فاکتورهای مشخص شده

در لیست عوارض پرداخت شده به شهرداری متعارف نیست

و باید در یک فرمول مناسب، حق بیمه فقط به گروهی از عوارض تعلق گیرد

که کارگران ساختمانی برای آنها فعالیت مشخص را انجام می‌دهند.

به‌عنوان مثال یکی از مواردی که هنگام صدور پروانه ساختمانی توسط مراجع صدور پروانه در فرم عوارض درج می‌شود

اما کارگر ساختمانی فعالیت مشخصی در پروژه ساختمانی هزینه های ساخت و ساز برای آن انجام نمی‌دهد

مربوط به «ارزش افزوده ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری» است

که طی سال‌های گذشته در فرمول محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی مورد استناد قرار می‌گرفت.

 

مجموعه پرسش و پاسخ هایی که برای کارفرمایان و بیمه شدگان بسیار مفید است

1- پس از فوت کارفرمای کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت ومتعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث با درج “بارضایت وراث ” آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه شده تلقی خواهند شد ؟

پاسخ:

باتوجه به قانون نظام صنفی وبخشنامه 19جدید درآمد چنانچه در پروانه صادره بنام احدی از وراث درج گردد

(با رضایت شریک) درآنصورت هریک از وراث کارفرما محسوب و رابطه حقوق بگیری فیمابین آنان متصورنبوده وبیمه شده محسوب نمی گردند

و بیمه پردازی آنان با رعایت تبصره 5 قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی

و برخی قوانین مصوب 87/4/8 موضوع بخشنامه شماره 9مشترک فنی ودرآمد خواهد بود .

 

2- نظربه اینکه برخی متقاضیان پروانه ساختمانی بخشی از مراحل دریافت پروانه ساختمانی از جمله مراجعه به شهرداری  و پرداخت عوارض مربوطه را در سال 92 انجام ولیکن صدور پروانه ساختمانی درسال 93انجام شده است درخصوص چگونگی محاسبه ووصول ویاعدم وصول حق بیمه ساختمانی با عنایت به بند 89 قانون بودجه سال 92 چگونه خواهد بود؟

پاسخ:

باتوجه به عدم تنفیذ بند 89 قانون بودجه سال 92کل کشور در بودجه سال 93 و با عنایت به

آئین نامه اجرائی مواد (3) و (5) قانون بیمه‌اجتماعی کارگران ساختمانی،

حق بیمه سهم کارفرما به ازای هر متر مربع ساختمان برابرحاصلضرب ضریب حق بیمه در حداقل دستمزد ماهانه

مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه می باشد بنابراین لازمست بهنگام گواهی پایان کار وفق دستور اداری شماره 5020/1284 مورخ 92/12/28 اقدام گردد .

 

3- آیا شعب می‌توانند به ادعای اشتغال کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مربوط به قبل از تاریخ شمول 67/3/1 رادر قالب دستور اداری 5000/539 مورخ 88/6/21 رسیدگی نمایند ؟

پاسخ:

باتوجه به اینکه پذیرش سوابق گذشته افراد مدعی اشتغال در نهاد  مذکور هزینه های ساخت و ساز

براساس دادنامه شماره 678مورخ 86/8/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منوط به طرح موضوع در شعب دیوان عدالت اداری

و صدور رای ازسوی مرجع مذکور می باشد، لذا طرح ادعای افراد موصوف در کمیته های سامان سوابق موضوع دستور اداری یادشده فاقد موضوعیت می‌باشد.

بدیهی است درخصوص سوابق بعداز تاریخ شمول منعی وجود ندارد.

 

4- نحوه اقدام واحدهای اجرایی درقبال افرادی که در مراجع حل اختلاف ادارات کار و اموراجتماعی اقدام به طرح شکایت نموده و مدعی اشتغال به کار به عنوان  کارگزار مخابرات روستایی می‌باشند چگونه است؟

پاسخ:

چنانچه اسامی افراد مذکور در فهرستهای ارسالی از سوی این اداره کل موضوع دستور اداری شماره 5020/38765 مورخ 90/5/5 درج گردیده باشد

لازم است وفق مفاد دستور فوق به موضوع رسیدگی ودر غیر اینصورت می بایستی وفق ماده 40 قانون تامین اجتماعی اقدام گردد.

 

5- نحوه شمول کارگاههای خانوادگی به قانون کار و بیمه بیکاری چگونه می باشد؟

پاسخ:

طبق ماده 188قانون کار کارگاههای خانوادگی از شمول قانون مزبور وبه تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج می‌باشند

لذا چنانچه در کارگاهی فقط همسر وخویشاوندان نسبی کارفرما به کار اشتغال داشته باشند

صرفا در دوره‌های یادشده کارگاه مذکور از شمول قانون کار و به تبع آن از شمول قانون بیمه بیکاری خارج خواهند بود

ومشمول پرداخت 3% بیمه‌بیکاری نمی‌باشند ودرصورت وصول می بایستی در حساب بستانکاری کارگاه منظور گردد.

بدیهی است درصورت جذب فرد دیگری غیر از اعضاء خانواده کارفرما ،کارگاه از شمول کارگاه خانوادگی خارج می گردد.

ضمناً دراینگونه کارگاهها می‌بایست چگونگی رابطه مزد بگیری بین کارفرما و همسر وپدر و مادر بررسی گردد.

 

6- در چه صورت رانندگان درون شهری می توانند از تسهیلات قانون هدفنمد سازی بهره مند گردند ؟

پاسخ:

در صورتیکه نام آنان در فهرست اعلامی از سوی ستاد سوخت که از طریق سایت معاونت فنی و درآمد

اطلاعات مذکور به استانها اعلام می‌گردد وجود داشته و با دارا بودن (کارت اشتغال یا کارت فعالیت) می توانند از معافیت یادشده بهره مند گردند .

 

7- بدهی حق بیمه رانندگان برون شهری حداکثر در چند قسط قابل تقسیط می باشد؟

پاسخ:

در واحد درآمد20 قسط و طبق بند 20راهنمای سیستم رانندگان موضوع نگارش زمستانه سال 86 بشماره 114749مورخ 86/11/3 در واحد اجرائیات در 36 قسط قابل تقسیط می باشد .

 

8- آیا رانندگان مشمول قانون مشاغل سخت وزیان آور می باشند ؟

پاسخ:

تبصره قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده  86 ق .ت. ا. درخصوص بیمه شدگان شاغل در گارگاههای مشمول قانون‌کار است

لذا بیمه شدگان مذکور بدلیل اینکه فاقد کارفرما هستند از شمول به قانون کار و مشاغل سخت وزیان آور خارج می باشند.

 

9- آیا رانندگان نفت کش بین شهری شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی می توانند از معافیت حق بیمه استفاده نمایند ؟

پاسخ:

طبق بند 13(سایر موارد )بخشنامه شماره یک مشترک فنی و درآمد رانندگان حمل ونقل بار ومسافر بین شهری

که در کارگاهها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال دارند

کارفرمایان آنان مکلفند لیست وحق بیمه اینگونه افراد را وفق مقررات به سازمان ارسال وپرداخت نمایند.

 

10- آیا استخراج سوابق بیمه شدگان از گزارشات بازرسی از دفاتر قانونی امکانپذیر می باشد ؟

پاسخ:

در صورتیکه بیمه شده ای مدعی اشتغال در کارگاه باشد ،

می بایست وفق دستور العمل 5000/539 مورخ 88/6/21 اقدام گردد.

لذا درج نام بیمه شده در گزارشات حسابرسی می تواند بعنوان یکی از مستنداتی باشد

که دلالت بر اشتغال بیمه شده در کارگاه داشته ودر کمیته مربوطه قابل بهره برداری می باشد.

 

با توجه به گلایه سرمایه‌گذاران و سازندگان ساختمانی

اخیرا تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور طی سال جاری منعقد شده است

که بر اساس آن مرزبندی مشخصی میان فهرست مجاز و غیرمجاز موارد درج شده

در فرم پرداخت عوارض برای قرارگرفتن در فرمول محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی اعمال شده است.

متن این تفاهم‌نامه نشان می‌دهد:

فهرست مجاز برای اعمال عوارض ساختمانی

به‌عنوان ملاک عمل تعیین تعرفه بیمه شامل «عوارض زیربنا(در حد تراکم) برای دو بخش مسکونی و غیرمسکونی،

عوارض مازاد بر تراکم برای دو بخش مسکونی و غیرمسکونی،‌

عوارض بالکن و پیش‌آمدگی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات» است

و سایر عوارض دریافتی توسط شهرداری با وجود درج در فیش پرداختی به شهرداری نمی‌تواند مبنای نرخ بیمه‌ قرار بگیرد.

براین اساس عوارض یا بهای خدمات اخذ شده توسط شهرداری در مواردی شامل ارزش افزوده

ناشی از اجرا یا تغییر طرح‌های مصوب شهری، تبلیغات محیطی به غیر از :

تابلوهای معرفی

صدور مجوز احداث تاسیسات شهری

تفکیک اراضی

ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری

بهای خدمات تامین پارکینگ

بهای خدمات پسماند و فضای سبز و آتش‌نشانی

سهم آموزش و پرورش و نوسازی

و قطعه اشجار

نباید در فرمول محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی مبنا قرار گیرند.

با وجود انعقاد این تفاهم‌نامه، سازندگان ساختمانی هزینه های ساخت و ساز عنوان می‌کنند

لحاظ کردن یا نکردن این موضوع در شهر تهران همچنان سلیقه‌ای است.

به‌عنوان مثال همچنان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از جمله فاکتورهای فیش عوارض سازندگان است که در زمان محاسبه حق بیمه کارگران در لیست مجاز قرار می‌گیرد.

 

علاوه بر این سازندگان و سرمایه‌گذاران ساختمانی

از یک موضوع دیگر در محاسبه و تعیین فرمول حق بیمه کارگران ساختمانی نیز انتقاد دارند.

به گفته آنها :

در حال حاضر درصدی از مبلغ تعیین و اعلام‌شده در فیش عوارض پرداختی به شهرداری مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی قرار می‌گیرد،

این در حالی است که برخی از سازندگان به دلیل پرداخت نقدی و یکجای مبلغ عوارض به شهرداری از تخفیف ۲۰ درصدی بهره‌مند می‌شوند

و به این ترتیب رقم کمتری از مبلغ درج شده در فیش را به شهرداری پرداخت می‌کنند.

اما در زمان محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی بدون توجه به مبلغ تخفیف کسر شده، کل رقم درج شده در فیش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

 

املاک عظیمیان

املاک عظیمیان در سال ۱۳۹۵ به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

این املاک دارای جامع ترین وب سایت املاک در محله های منطقه یک و همچنین بلاگ املاک عظیمیان

اقدسیه، آجودانیه، فرمانیه، اندرزگو، قیطریه، کامرانیه، نیاوران، صاحبقرانیه، لواسان، جمشیدیه، شمال کاخ نیاوران ، زعفرانیه می‌باشد.

از جمله امکانات اینترنتی املاک عظیمیان دارا بودن کامل ترین کانال تلگرام و پیج اینستاگرام است که به راحتی در دسترس هستند.

شما میتوانید در وب سایت املاک عظیمیان  و بلاگ املاک عظیمیان برای درخواست ملک و یا ثبت ملک خود ( خرید . فروش . رهن . اجاره )  اقدام نمایید.

 

 

 

 

شما به این مطلب چه امتیازی می دهید؟
[5 امتیاز از مجموع 1 رای]

همچنین ببینید

اقدسیه، خیابانی در نیاوران.

اقدسیه، خیابانی در نیاوران. اقدسیه از آن دست خیابان‌هایی هست که شاید اسم آن را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Button