حدود قيمت: از تا

مقايسه آگهی ها

مرتب سازی:

مترمربع: 450

آپارتمان

آقای رضایی

8 ساعت قبل

4,000,000,000تومان

مترمربع: 450

آپارتمان

8 ساعت قبل

مترمربع: 200

آپارتمان

آقای رضایی

9 ساعت قبل

2,200,000,000تومان

مترمربع: 200

آپارتمان

9 ساعت قبل

500,000,000تومان70,000,000تومان
املاک عظیمیان - آپارتمان 400 متر - اقدسیه (گلستان شمالی)

مترمربع: 400

آپارتمان

آقای رضایی

9 ساعت قبل

500,000,000تومان70,000,000تومان

مترمربع: 400

آپارتمان

9 ساعت قبل

مترمربع: 350

آپارتمان

آقای رضایی

2 روز قبل

3,000,000,000تومان

مترمربع: 350

آپارتمان

2 روز قبل

500,000,000تومان50,000,000تومان
املاک عظیمیان - آپارتمان 300 متر - اقدسیه (گلستان شمالی)

مترمربع: 300

آپارتمان

آقای رضایی

2 روز قبل

500,000,000تومان50,000,000تومان

مترمربع: 300

آپارتمان

2 روز قبل

مترمربع: 250

آپارتمان

آقای رضایی

2 روز قبل

2,000,000,000تومان

مترمربع: 250

آپارتمان

2 روز قبل

تماس بگیرید
املاک عظیمیان - آپارتمان لوکس 330 متر - کامرانیه

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 330

آپارتمان

آقای فرزاد

1 هفته قبل

تماس بگیرید

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 330

آپارتمان

1 هفته قبل

تماس بگیرید
املاک عظیمیان - آپارتمان نوساز 270 متر - نیاوران

تعداد اتاق خواب: 4مترمربع: 270

آپارتمان

آقای فرزاد

1 هفته قبل

تماس بگیرید

تعداد اتاق خواب: 4مترمربع: 270

آپارتمان

1 هفته قبل

تماس بگیرید
املاک عظمیان - آپارتمان 285 متر - نیاوران (جماران)

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 285

آپارتمان

آقای فرزاد

1 هفته قبل

تماس بگیرید

تعداد اتاق خواب: 3مترمربع: 285

آپارتمان

1 هفته قبل

تماس بگیرید
املاک عظمیان - آپارتمان 450 متر - نیاوران (مرجان)

مترمربع: 450

آپارتمان

آقای صفا

2 هفته قبل

تماس بگیرید

مترمربع: 450

آپارتمان

2 هفته قبل