author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

Property Grid 1

ویژه فروش

فروش ویلا در لواسان ۵۵۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 550 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۵۰۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 500 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۶۶۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 660 مترمربع
ویژه فروش

فروش آپارتمان در باغ فردوس ۳۶۵ متر ۴ خوابه

 • پایه متری ۴۵ میلیون 16,425,000,000تومان
 • 4 bd
 • 365 مترمربع
ویژه فروش

فروش آپارتمان در نیاوران ۴۵۰ متر ۴ خوابه

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 4 bd
 • 450 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۱۷۰۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 1700 مترمربع

Property Grid 2

ویژه فروش

فروش ویلا در لواسان ۵۵۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 550 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۵۰۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 500 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۶۶۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 660 مترمربع
ویژه فروش

فروش آپارتمان در باغ فردوس ۳۶۵ متر ۴ خوابه

 • پایه متری ۴۵ میلیون 16,425,000,000تومان
 • 4 bd
 • 365 مترمربع
ویژه فروش

فروش آپارتمان در نیاوران ۴۵۰ متر ۴ خوابه

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 4 bd
 • 450 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۱۷۰۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 1700 مترمربع

Property Grid 3

ویژه فروش

فروش ویلا در لواسان ۵۵۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 550 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۵۰۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 500 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۶۶۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 660 مترمربع
ویژه فروش

فروش آپارتمان در باغ فردوس ۳۶۵ متر ۴ خوابه

 • پایه متری ۴۵ میلیون 16,425,000,000تومان
 • 4 bd
 • 365 مترمربع
ویژه فروش

فروش آپارتمان در نیاوران ۴۵۰ متر ۴ خوابه

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 4 bd
 • 450 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۱۷۰۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 1700 مترمربع
ویژه فروش

فروش آپارتمان در نیاوران ۲۵۵ و ۲۷۵ متر ۳ خوابه

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 3 bd
 • 275 مترمربع

Property Grid 4

ویژه فروش

فروش ویلا در لواسان ۵۵۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 550 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۵۰۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 500 مترمربع
ویژه فروش

فروش کلنگی در نیاوران ۶۶۰ متر

 • برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • 660 مترمربع
ویژه فروش

فروش آپارتمان در باغ فردوس ۳۶۵ متر ۴ خوابه

 • پایه متری ۴۵ میلیون 16,425,000,000تومان
 • 4 bd
 • 365 مترمربع