مقايسه آگهی ها

Property Grid 1

آپارتمان 210 متر – نیاوران (فروش)

 • تماس بگیرید
 • 210 مترمربع

فروش آپارتمان در گلستان شمالی – 480 متر – (منحصر به فرد)

 • تماس بگیرید
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 480 مترمربع

فروش آپارتمان گلستان شمالی – 560 متر (مشاعات هتلینگ)

 • تماس بگیرید
 • 5 تعداد اتاق خواب
 • 5 تعداد حمام
 • 560 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان گلستان شمالی – 500 متر لابی (پلان تفکیکی)

 • تماس بگیرید
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 500 مترمربع

فروش کلنگی اقدسیه – 650 متر (سپند)

 • تماس بگیرید
 • 650 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان فرمانیه – 250 متر (نور عالی)

 • تماس بگیرید
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 3 تعداد حمام
 • 250 مترمربع

Property Grid 2

آپارتمان 210 متر – نیاوران (فروش)

 • تماس بگیرید
 • 210 مترمربع

فروش آپارتمان در گلستان شمالی – 480 متر – (منحصر به فرد)

 • تماس بگیرید
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 480 مترمربع

فروش آپارتمان گلستان شمالی – 560 متر (مشاعات هتلینگ)

 • تماس بگیرید
 • 5 تعداد اتاق خواب
 • 5 تعداد حمام
 • 560 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان گلستان شمالی – 500 متر لابی (پلان تفکیکی)

 • تماس بگیرید
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 500 مترمربع

فروش کلنگی اقدسیه – 650 متر (سپند)

 • تماس بگیرید
 • 650 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان فرمانیه – 250 متر (نور عالی)

 • تماس بگیرید
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 3 تعداد حمام
 • 250 مترمربع

Property Grid 3

آپارتمان 210 متر – نیاوران (فروش)

 • تماس بگیرید
 • 210 مترمربع

فروش آپارتمان در گلستان شمالی – 480 متر – (منحصر به فرد)

 • تماس بگیرید
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 480 مترمربع

فروش آپارتمان گلستان شمالی – 560 متر (مشاعات هتلینگ)

 • تماس بگیرید
 • 5 تعداد اتاق خواب
 • 5 تعداد حمام
 • 560 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان گلستان شمالی – 500 متر لابی (پلان تفکیکی)

 • تماس بگیرید
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 500 مترمربع

فروش کلنگی اقدسیه – 650 متر (سپند)

 • تماس بگیرید
 • 650 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان فرمانیه – 250 متر (نور عالی)

 • تماس بگیرید
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 3 تعداد حمام
 • 250 مترمربع

فروش آپارتمان اقدسیه – 165 متر (فروش فوری)

 • 22,000,000تومان/متری
 • 165 مترمربع

Property Grid 4

آپارتمان 210 متر – نیاوران (فروش)

 • تماس بگیرید
 • 210 مترمربع

فروش آپارتمان در گلستان شمالی – 480 متر – (منحصر به فرد)

 • تماس بگیرید
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 480 مترمربع

فروش آپارتمان گلستان شمالی – 560 متر (مشاعات هتلینگ)

 • تماس بگیرید
 • 5 تعداد اتاق خواب
 • 5 تعداد حمام
 • 560 مترمربع

رهن و اجاره آپارتمان گلستان شمالی – 500 متر لابی (پلان تفکیکی)

 • تماس بگیرید
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 500 مترمربع