مقايسه آگهی ها

Property Grid 1

ویلا 550 متر زمین – 140 – 220 – 240 – 290 متر بنا – لواسان

 • تماس بگیرید
 • 290 مترمربع

ویلا 1000 متر زمین – 1300 متر بنا – لواسان

 • تماس بگیرید
 • 1300 مترمربع

آپارتمان 380 متر – گلستان شمالی

 • 4,500,000,000تومان
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 380 مترمربع

آپارتمان ویلایی 550 متر – گلستان شمالی

 • تماس بگیرید
 • 550 مترمربع

آپارتمان 275 متر – فرمانیه (سنبل)

 • تماس بگیرید
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 3 تعداد حمام
 • 275 مترمربع

آپارتمان 200 متر – کامرانیه جنوبی (دژم جو)

 • 9,000,000,000تومان
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 3 تعداد حمام
 • 200 مترمربع

Property Grid 2

ویلا 550 متر زمین – 140 – 220 – 240 – 290 متر بنا – لواسان

 • تماس بگیرید
 • 290 مترمربع

ویلا 1000 متر زمین – 1300 متر بنا – لواسان

 • تماس بگیرید
 • 1300 مترمربع

آپارتمان 380 متر – گلستان شمالی

 • 4,500,000,000تومان
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 380 مترمربع

آپارتمان ویلایی 550 متر – گلستان شمالی

 • تماس بگیرید
 • 550 مترمربع

آپارتمان 275 متر – فرمانیه (سنبل)

 • تماس بگیرید
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 3 تعداد حمام
 • 275 مترمربع

آپارتمان 200 متر – کامرانیه جنوبی (دژم جو)

 • 9,000,000,000تومان
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 3 تعداد حمام
 • 200 مترمربع

Property Grid 3

ویلا 550 متر زمین – 140 – 220 – 240 – 290 متر بنا – لواسان

 • تماس بگیرید
 • 290 مترمربع

ویلا 1000 متر زمین – 1300 متر بنا – لواسان

 • تماس بگیرید
 • 1300 مترمربع

آپارتمان 380 متر – گلستان شمالی

 • 4,500,000,000تومان
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 380 مترمربع

آپارتمان ویلایی 550 متر – گلستان شمالی

 • تماس بگیرید
 • 550 مترمربع

آپارتمان 275 متر – فرمانیه (سنبل)

 • تماس بگیرید
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 3 تعداد حمام
 • 275 مترمربع

آپارتمان 200 متر – کامرانیه جنوبی (دژم جو)

 • 9,000,000,000تومان
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 3 تعداد حمام
 • 200 مترمربع

آپارتمان 200 متر – کامرانیه جنوبی (دژم جو)

 • 9,000,000,000تومان
 • 3 تعداد اتاق خواب
 • 1 تعداد حمام
 • 200 مترمربع

Property Grid 4

ویلا 550 متر زمین – 140 – 220 – 240 – 290 متر بنا – لواسان

 • تماس بگیرید
 • 290 مترمربع

ویلا 1000 متر زمین – 1300 متر بنا – لواسان

 • تماس بگیرید
 • 1300 مترمربع

آپارتمان 380 متر – گلستان شمالی

 • 4,500,000,000تومان
 • 4 تعداد اتاق خواب
 • 4 تعداد حمام
 • 380 مترمربع

آپارتمان ویلایی 550 متر – گلستان شمالی

 • تماس بگیرید
 • 550 مترمربع