author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
پایه متری ۴۵ میلیون16,425,000,000تومان
فروش آپارتمان در باغ فردوس ۳۶۵ متر ۴ خوابه
پایه متری ۴۵ میلیون16,425,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 365

آپارتمان

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 450

آپارتمان

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 3مترمربع: 275

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 500

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش آپارتمان در نیاوران ۴۵۰ متر ۴ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 450

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش آپارتمان در نیاوران ۲۸۰ متر ۴ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 280

آپارتمان

2 ماه قبل

ویژه
پایه متری 30 میلیون7,050,000,000تومان
فروش آپارتمان در جمشیدیه ۲۳۵ متر ۳ خوابه
پایه متری 30 میلیون7,050,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 235

آپارتمان

ویژه
پایه متری 30 میلیون9,000,000,000تومان
فروش آپارتمان در جمشیدیه ۳۰۰ متر ۴ خوابه
پایه متری 30 میلیون9,000,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 300

آپارتمان

ویژه
متری 38.5 میلیون6,275,500,000تومان
متری 38.5 میلیون6,275,500,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 163

آپارتمان