author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در لواسان ۵۵۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 550

ویلا

2 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در لواسان ۶۰۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 600

ویلا

3 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در نیاوران ۵۰۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 500

ویلا

3 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در اندرزگو ۴۳۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 430

ویلا

4 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در اندرزگو ۳۴۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 340

ویلا

4 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 8مترمربع: 800

ویلا

4 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در نیاوران ۸۷۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 870

ویلا

4 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش زمین در لواسان ۶۵۰۰ متر

مترمربع: 700

زمین, ویلا

تماس آقای محمدی

4 ماه قبل

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 700

زمین, ویلا

4 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش ویلا در لواسان ۷۰۰ متر
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 700

ویلا

4 ماه قبل