author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش پنت هاوس در اقدسیه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پنت هاوس

3 ماه قبل

ویژه
متری 24 میلیون7,200,000,000تومان
فروش پنت هاوس در دیباجی شمالی ۳۰۰ متر ۳ خوابه
متری 24 میلیون7,200,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 300

پنت هاوس

4 ماه قبل

ویژه
متری 26 میلیون11,076,000,000تومان
فروش پنت هاوس در نیاوران ۴۲۶ متر ۴ خوابه
متری 26 میلیون11,076,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 426

پنت هاوس

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 570

پنت هاوس

6 ماه قبل

ویژه
ودیعه: 500,000,000توماناجاره: 30,000,000تومان
ودیعه: 500,000,000توماناجاره: 30,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 270

پنت هاوس

7 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 280

پنت هاوس

ویژه
متری 33 میلیون18,975,000,000تومان
متری 33 میلیون18,975,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 575

پنت هاوس

8 ماه قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
فروش پنت هاوس در اقدسیه ۵۷۰ متر ۵ خوابه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 5مترمربع: 570

پنت هاوس

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 426

پنت هاوس

9 ماه قبل