author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
متری 32 میلیون7,776,000,000تومان
متری 32 میلیون7,776,000,000تومان

مترمربع: 243

آپارتمان

6 ساعت قبل

ویژه
متری 26 میلیون7,410,000,000تومان
متری 26 میلیون7,410,000,000تومان

اتاق: 4مترمربع: 285

آپارتمان

6 ساعت قبل

ویژه
متری 31 میلیون7,564,000,000تومان
متری 31 میلیون7,564,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 244

آپارتمان

6 ساعت قبل

ویژه
متری 30 میلیون9,900,000,000تومان
متری 30 میلیون9,900,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 330

آپارتمان

7 ساعت قبل

ویژه
متری 42 میلیون6,930,000,000تومان
متری 42 میلیون6,930,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 165

آپارتمان

7 ساعت قبل

ویژه
متری 31 میلیون4,402,000,000تومان
متری 31 میلیون4,402,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 142

آپارتمان

7 ساعت قبل

ویژه
متری 36 میلیون10,800,000,000تومان
متری 36 میلیون10,800,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 300

آپارتمان

7 ساعت قبل

ویژه
متری 31 میلیون6,510,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 210

آپارتمان

تماس خانم یوسفی

23 ساعت قبل

متری 31 میلیون6,510,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 210

آپارتمان

23 ساعت قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 3مترمربع: 240

آپارتمان