author املاک عظیمیان 22832004

محدوده قیمت: از تا

محدوده قیمت اجاره: از تا

Compare Listings

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 3مترمربع: 205

آپارتمان

تماس آقای رجبی

3 روز قبل

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 3مترمربع: 205

آپارتمان

3 روز قبل

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مترمربع: 180

آپارتمان

ویژه
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

اتاق: 4مترمربع: 280

آپارتمان

ویژه
متری 22 میلیون5,390,000,000تومان
متری 22 میلیون5,390,000,000تومان

اتاق: 3مترمربع: 245

آپارتمان

ویژه
متری 35 میلیون10,150,000,000تومان
متری 35 میلیون10,150,000,000تومان

مترمربع: 290

کلنگی

5 روز قبل

ویژه
متری 33 میلیون16,764,000,000تومان
متری 33 میلیون16,764,000,000تومان

مترمربع: 508

کلنگی

5 روز قبل

ویژه
19,000,000,000تومان
19,000,000,000تومان

مترمربع: 550

کلنگی

5 روز قبل

ویژه
20,000,000,000تومان
20,000,000,000تومان

مترمربع: 340

کلنگی

5 روز قبل

ویژه
22,000,000,000تومان
22,000,000,000تومان

مترمربع: 660

کلنگی

5 روز قبل