مقايسه آگهی ها

چرا عرصه و اعیان برای خریداران ملک مهم است؟

چرا عرصه و اعیان برای خریداران ملک مهم است؟
عرصه و اعیان ملک چه تفاوتی دارند؟

طبق تعاریف قانونی به زمین و مکانی که ساختمان روی آن بنا شده است عرصه می‌گویند

و اعیان بنا یا ساختمانی است که روی عرصه ساخته می‌شود.

با توجه به جوازهای کسب شده از مراجع ذیصلاح عرصه و اعیان می‌توانند کاربری‌های مختلفی نظیر مسکونی، تجاری، اداری و موردهای دیگر داشته باشند.

عرصه و اعیان زمانی مهم می‌شوند که فرد اعیانی را در یک مجتمع مسکونی که به آن عرصه می‌گویند،

خریداری می‌کند. شاید در ابتدای امر تفاوت عرصه و اعیان برای خریدار مهم نباشد

اما موضوع  زمانی مهم می شود که بحث تخریب و ساخت و ساز آن عرصه مورد توافق مالکین اعیان(واحدها) قرار می گیرد.

مجتمع های مسکونی دارای عرصه زیادی هستند.

مالک اعیان یا همان آپارتمان نسبت به قدرالسهم اعیان خود به صورت مشاعی صاحب عرصه خواهد شد.

در حقیقت نسبت به آن اعیان صاحب عرصه نیز خواهد شد.

ملک های ویژه املاک عظیمیان در اقدسیه

سند رسمی و انواع آن

کلمه سند در فرهنگ فارسی به معنی نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد

یا مطلبی را ثابت کند آمده است. اما در ماده 1248 قانون مدنی در تعریف سند آمده:

سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

در ماده 1287 قانون مدنی تعریف اسناد رسمی به این گونه است:

«اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی،

در حدود صلاحیت آن ها، بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند؛ رسمی است».

با توجه به تعاریف بالا اسناد رسمی به سه بخش تقسیم می شوند.

یکی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور مورد تنظیم قرار گرفته اند.

دیگری اسنادی است که در دفاتر رسمی کشور تنظیم می‌شوند و مورد سوم سندهای تنظیم شده توسط مامورین رسمی است.

سند ازدواج، سند طلاق و سند مالکیت نقل و انتقال اتومبیل در گروه سوم قرار می گیرند.

شایان توجه است قانونگذار در ماده 1289 آورده است که «غیر از اسناد مذکور در ماده ی 1287، سایر اسناد، عادی است».

 

چگونگی تفکیک اعیان

با ارائه گواهی پایان کار ساختمان توسط مالک یا سازنده یا نماینده قانونی به اداره ثبت اسناد و اکلاک کشور مراحل دریافت گواهی پایان کار شروع می‌شود.

پس از بازدید نقشه بردار و همینطور نماینده اداره ثبت اسناد از ملک مورد نظر،

نقشه بردار قسمت‌های مفروزی و قسمت های مشاعی را ترسیم و مشخص کرده

و صورت مجلس تفکیکی تهیه و تنظیم می‌نماید. بعد ازطی مراحل اداری و هزینه‌های مربوطه اعیان تفکیک می‌گردد.

ملک های ویژه املاک عظیمیان در اقدسیه

چگونگی تفکیک عرصه

با تقاضای مالک یا وکیل قانونی که مالک در اخیار گرفته است

از شهرداری منطقه مورد نظر در محدوده‌ای که خانه واقع شده است

تقاضای نقشه تفکیک پلاک درخواست می‌شود.

شهرداری پس از تحویل گرفتن مدارک مورد نیاز از مالک و با توجه به مقررات و ضوابط شهرداری،

نقشه مصوب را در اختیار مالک قرار می‌دهد.

برای بررسی و تطبیق این نقشه‌ها با مدارک موجود مدارک به اداره ثبت اسناد کشور ارسال می‌گردد.

پس از دریافت نقشه توسط اداره ثبت اسناد،

مامور این اداره در محل مورد درخواست حاضر شده و پس از بررسی‌های لازم در مورد تطبیق نقشه ارسالی از طرف شهرداری و سند مالکیت صادر شده؛

گواهی عدم تجاوز به مجاورین و معابر و شوارع به وسیله مامور اداره ثبت اسناد تایید شد می‌گردد.

پس از آن مامور ثبت صورت مجلس تفکیکی که شامل توضیحی کاملی از ملک است را تنظیم می‌نماید و پس از انجام مراحل اداری و پرداخت هزینه های لازم تفکیک عرصه صورت می‌گیرد.

پست‌های مرتبط

آیا شما با اخذ عوارض محلی توسط شهرداری موافق هستید؟

رایزنی شهرداری با دولت جزئیات لایحه درآمدهای پایدار...

ادامه مطلب
توسط مدیر

افزایش یا کاهش شاخص قیمت ساختمان در تهران

نسخه الکترونیکی شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های...

ادامه مطلب
توسط مدیر

چگونه از کتاب برای بهتر شدن دکوراسیون منزل استفاده کنیم؟

کتاب و کتاب خوانی نقش مهمی در ساخت فرهنگ یک جامعه ایفا...

ادامه مطلب
توسط مدیر

پیوستن به گفتگو

ملکی که مدنظر بود را پیدا کردید؟؟

با عضو شدن به ملک های خاص منطقه دسترسی پیدا کنید.

یک مشاوره خاص را تجربه کنید
x